പ്രിയ ഡിസ്ട്രിബ്യുട്ടർമാരെ                 2018 മെയ് 26-ആം തിയ്യതി ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് 11 മണിക്ക് പാലക്കാട് `ഗാസ്പ്ര ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ലീഡർമാർക്കു വേണ്ടി ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റി പ്രസന്റേഷനും ഒപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് നോളേജും നൽകുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത 20 ൽ താഴെ മാത്രം ലീഡർമാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ കമ്പനി എം.ഡി-യും സംബന്ധിക്കും. പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ലീഡർമാർ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക. ഷാജഹാൻ നണ്ടൻകിഴായ : 9074027042 / പ്രതീപ്‌കുമാർ : 9447735311    

Product Categories


View More

Welcome to Gaspra Business Solutions Pvt Ltd

You are invited to be a part of the biggest opportunity in the history of MLM. GASPRA BUSINESS SOLUTIONS PVT LTD, its sister concern HAPPY HERBAL CARE, India's leading ayurvedic - herbal - food Products manufacturer in India.

Read More

Achievers List


 • (GRM),
  GASPRA STAR


 • (VIVEK),
  GASPRA SILVER


 • (APP3),
  GASPRA GOLD


 • (MPA),
  GASPRA STAR


 • (KBD),
  GASPRA SILVER


 • (APP),
  GASPRA PEARL


 • (CBK),
  GASPRA STAR


 • (SKB),
  GASPRA RUBY

Back to Top